Współpraca z samorządami

Zanim rozpocznie się budowa nowej linii i demontaż starych konstrukcji, przedstawiciele wykonawcy skontaktują się z władzami miast i gmin położonych na jej trasie, aby omówić zakres prac oraz sposób i terminy ich prowadzenia. Ważnym elementem rozmów będzie ustalenie planu dojazdu – czyli wskazanie dróg gminnych, po których będą się poruszać samochody dojeżdżające na budowę. Choć doświadczenia pokazują, że zwykle szkody są incydentalne, to jednak przed rozpoczęciem prac przygotowana zostanie staranna dokumentacja stanu dróg dojazdowych do miejsc, gdzie staną słupy. Jeżeli któraś z dróg zostanie uszkodzona na etapie budowy, wykonawca będzie zobowiązany do jej naprawienia po zakończeniu wszystkich prac. 

Na etapie budowy i demontażu wykonawca będzie w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po zakończeniu prac w gminie i sprawdzeniu, czy wykonawca usunął wszystkie szkody, które mogły powstać wskutek prowadzonych robót, sporządzane będą tzw. protokoły odbiorowe. Podpisują je wyznaczeni i upoważnieni do tego przedstawiciele danej gminy oraz wykonawcy.

Uzgodnienia z właścicielami działek

Przed rozpoczęciem prac budowlanych i demontażowych na danej działce, przedstawiciel wykonawcy skontaktuje się z jej właścicielem i zaprezentuje plan pracy na jego nieruchomości. Podczas rozmowy uszczegółowiona zostanie trasa dojazdu do miejsca posadowienia słupa. Omówione zostaną także m.in. planowane terminy prac. Przedstawiciel wykonawcy dostarczy też dokument, w którym opisany będzie stan nieruchomości przed rozpoczęciem prac, czyli protokół wejścia na teren. Wspólnie podpisują go: właściciel działki bądź osoba przez niego upoważniona i przedstawiciel wykonawcy.

Wchodząc na nieruchomość, staramy się robić to w terminie dogodnym dla właściciela, np. po zbiorach. Ze względów technologicznych zdarza się jednak, że wejście na teren jest konieczne w czasie zasiewów lub zbiorów i wtedy plony zostaną częściowo zniszczone. W takim przypadku wykonawca po zakończeniu prac budowlanych wypłaca właścicielowi stosowne odszkodowanie.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.