Inwestor

 

logo pse

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 15 000 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

 

logo cji

 

Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE S.A. – jest właścicielem procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego. Celami działania Centralnej Jednostki Inwestycyjnej są:

  • zapewnienie efektywnej realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego,
  • zarządzanie, koordynacja i doskonalenie metodycznego zarządzania procesem inwestycyjnym PSE S.A.

 

Wykonawca

 

 

ENPROM Sp. z o.o. to jedno z największych polskich przedsiębiorstw budownictwa elektroenergetycznego. Obsługuje krajowego operatora sieci przesyłowej, współpracuje z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi w Polsce, z powodzeniem rozwija działalność zagraniczną. Firmą zarządzają praktycy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, doskonale rozumiejący specyfikę branży.

www.enprom.pl

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.