Hałas towarzyszy nam na każdym kroku. Jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, że często nie słyszymy otaczającego nas zgiełku ulicznego czy np. hałasu, który powstaje wewnątrz jadącego samochodu (wewnątrz samochodu przy prędkości 100 km/h powstaje hałas o głośności ok. 70 dB).

Hałas towarzyszy nam na każdym kroku. Jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, że często nie słyszymy otaczającego nas zgiełku ulicznego czy hałasu, który powstaje wewnątrz jadącego samochodu (wewnątrz samochodu przy prędkości 100 km/h powstaje hałas o głośności ok. 70 dB). Nawet spokojny oddech jest źródłem hałasu. Stał się on do tego stopnia nieodzowną częścią naszego życia, że w absolutnej ciszy odczuwamy wręcz dyskomfort.

Normy hałasu zostały określone przez Ministerstwo Środowiska rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i wynoszą od 40 dB w porze nocnej do 50 dB w dzień.

W kontekście linii elektroenergetycznej mamy do czynienia z szumem, porównywalnym do odgłosów lasu, bądź dźwięków słyszalnych w mieszkaniu. Dźwięk ten pojawia się jedynie w niekorzystnych warunkach pogodowych w przypadku bardzo dużej wilgotności powietrza, na przykład w trakcie mżawek. Poziom tego szumu mieści się w przedziale od 30 do 45 decybeli i jest porównywalny do hałasu generowanego przez kompresor lodówki. Przy innej pogodzie linia jest praktycznie niesłyszalna.

Źródłem dźwięku powstającego w czasie deszczu jest tak zwany ulot*. To zjawisko występuje na powierzchni przewodów, które są pod wysokim napięciem. Warto w tym miejscu dodać, że Inwestor zastosuje specjalne przewody i wysokiej jakości osprzęt, które istotnie zmniejszają to zjawisko. Ograniczony zostanie tym samym poziom hałasu generowany przez linię.

*Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem. Pojawia się on tylko w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak lekki deszcz, mżawka czy szadź.

halas

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.