Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna jako inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego znalazła się w załączniku do znowelizowanej Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (zwanej specustawą przesyłową).

Stosowanie tzw. „specustawy” nie zwalnia Inwestora z obowiązku pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej.

Realizacja inwestycji wymaga szeregu działań formalno-prawnych:

  •  uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  •  dopełnia wszelkich wymogów formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
  •  pozyskanie służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
  •  uzyskanie decyzji środowiskowej,
  •  uzyskanie pozwolenia na budowę linii,
  •  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii.

 

aspekt

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.